فرماندار شهرستان خمینی شهر گفت: فرمانداری شهرستان خمینی شهر از درجه سه به درجه دو ارتقاء یافت.

محمود مسلم زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: ارتقاء فرمانداری شهرستان خمینی شهر نتیجه تلاش دستگاهها در تهیه اطلس فرهنگی - جغرافیایی است.

وی اظهار کرد: با تلاشهای انجام شده موفق شدیم رتبه ودرجه فرمانداری را ازدرجه سه به درجه دو ارتقاء دهیم و این امر را مدیون دکتر مهرعلیزاده استاندار قبل  و دکتر شجاعی و نماینده مردم شهرستان خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی هستیم.

مسلم زاده گفت:  بنا بر مستندات ارائه شده  در شاخصهای تعریف شده شهرستان  این ارتقاءرا کسب کردیم.

وی با توضیح این مطلب که در حوزه تقسیمات کشوری و وزارت کشور مسائل مطرح شد که ارتقاء برای شهرستان به دلایلی صورت نمی پذیرد ادامه داد: بعد از انتصاب فرماندار شهرستان در خصوص تعریف  شاخصهای مشخص شده خمینی شهر توانستیم دلایل ونتایج خوبی ارائه داده و وزارت کشوری و حوزه سیاسی امنیتی را قانع کنیم و این رتبه را به دست آوریم .

مسلم زاده نتیجه رسیدن به این ارتقاء را احیاءو ترمیم حوزه فنی فرمانداری دانست لازم به ذکراست  طرحهای gis ونقشه های جامع وتفصیلی که به صورت لایه ای در قالب اطلس فرهنگی-جغرافیایی انجام گرفته است از مهم ترین این فعالیتهاست.

 وی خبر داد: ظرف دو ماه آینده اطلس فرهنگی -جغرافیایی شهرستان خمینی شهر  آماده چاپ می شود و به صورت سی دی در اختیار دستگاه های بهره بردار شهرستان قرار می گیرد .

مسلم زاده تصریح کرد: قطعا  ارتقاء درجه فرمانداری برکات ومزیتهای بسیاری برای شهرستان به همراه دارد که می توان تخصیص  بودجه و امتیازاتی برای دستگاه های شهرستان را از جمله این موارد برشمرد.

فرماندار شهرستان خمینی شهر در پایان گفت: در چارت فرمانداری شهرستان خمینی شهر  تغییراتی صورت خواهد پذیرفت وتلاشمان براین است که  فرمانداری ویژه را برای شهرستان کسب کنیم.