رئیس اصناف و امور تشکلهای سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان گفت: طرح تسهیم وجوه قانونی اتحادیه های صنفی از اول آذر ماه اجرا گردید است.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «یوسف ذاکری» اظهار داشت: از ابتدای آذر ماه به بعد امکان صدور پروانه کسب بدون پرداخت وجوه از طریق سامانه اصناف امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزود: با اجرای طرح تسهیم وجوه اتحادیه‌های صنفی، مبالغ قانونی ذکر شده در قانون از طریق سامانه اصناف به صورت الکترونیکی پرداخت  می گردد.

رئیس اصناف و امور تشکلهای سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان عنوان کرد:  با توجه به  زیرساخت ایجاد شده، این امکان فراهم است تا در یک شرایط مطمئن، قابل ارزیابی و قابل رسیدگی توسط اصناف و با کمک دستگاه‌های دیگر، از این زیر ساخت الکترونیکی در جهت شفاف سازی و تسهیل صدور پروانه کسب استفاده نمود.