رییس شورای شهر رشت طی مکاتبه ای با سرپرست شهرداری رشت، تاکید نمود تا توجه به محلات کم برخوردار را در بودجه سال ۹۸ سرلوحه بررسی های خود قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، آذرماه، فصل بودجه نویسی شهرداری های آغاز می شود و شهردار طبق قانون وظیفه دارد تا پایان دی ماه بودجه پیشنهادی خود را برای سال آتی تقدیم شورای شهر نماید و شورای شهر نیز تا اول اسفند ماه فرصت دارد تا پس از بررسی کدهای درآمد و هزینه ای بودجه در کمیسیون های تلفیق، بودجه سال آتی را تصویب و برای تایید نهایی به فرمانداری ارسال نماید.

محوریت بودجه نویسی در سالهای اخیر بر مبنای تقسیم درآمد و هزینه ۵ منطقه شهرداری رشت بوده است اما با شکل گیری سرای محلات از یک سو و بررسی مشکلات هر محله در مناطق مختلف که از طریق جلسات میز خدمت شورای پنجم بررسی شده است، بودجه نویسی بر محوریت محلات و با اولویت مناطق کم برخوردار ضروری است.

افزون بر آن در سند باز آفرینی، ابلاغی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به شهرداری ها صورت گرفته تا علاوه بر بازآفرینی بافت تاریخی، ۱ تا ۲ محله حاشیه نشین شهر رشت نیز باید بعنوان پایلوت بازآفرینی گردد. به نحوی که شرایط و امکان زیست بهتر برای ساکنان این محلات، محیا گردد.

بیشترین محلات حاشیه شهر رشت، در دو منطقه ۴ و ۵ متمرکز شده است.

افزون بر دو منطقه یاد شده، مناطقی هستند که درآمد زایی کمتری نسبت به مناطقی چون منطقه یک شهرداری رشت دارند.

بر همین اساس لازم است تا بودجه مناطق نیز با لحاظ کردن مناطق کم برخوردار از یک سو و به تبع آن محلات حاشیه نشین نظیر: پیرکلاچای، آزاد، صف سر، انتهای حمیدیان، کوی حسینی، فخب، جیرده، انتهای جماران، پاسکیاب، نخودچر و ... مورد توجه بیشتری قرار گیرند، تا بخشی از مشکلات این محلات کمتر گردد.

سید امیر حسین علوی، رییس شورای شهر رشت طی مکاتبه ای با سرپرست شهرداری رشت، تاکید نمود تا توجه به محلات کم برخوردار را در بودجه سال ۹۸ سرلوحه بررسی های خود قرار دهند.