مدیر کل میراث فرهنگی هرمزگان در حال حاضر 320 بادگیر در بندرکنگ نیاز به مرمت دارد، گفت: بندرکنگ به ثبت جهانی نزدیک می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه ای با حضور رضا برومند مدیر کل میراث فرهنگی هرمزگان، عباس نوروزی معاون میراث فرهنگی، ایوب زارعی شهردار کنگ و شبان میرشکرایی مدیر پایگاه ناملموس سواحل شرقی هرمزگان، مدیر کل میراث فرهنگی هرمزگان با اشاره به اینکه بندرکنگ به عنوان پایگاه مرکزی مناطق جنوبی کشور مد نظر است، افزود: با برگزاری همایش منطقه ای جنوب و همچنین ایجاد پایشگاه های وابسته در شهرستان‌های اطراف باعث گستردگی آثار ناملموس از بندرکنگ به دیگر شهرستان‌ها می شود.

وی استفاده از پتانسیل های شهرداران، دهیاران، خیرین و علاقمندان مردمی در حفاظت از میراث ناملموس را مهم ارزیابی کرد و افزود: ثبت آثار ناملموس حتی توسط اشخاص علاقمند موجب ثبت و پویایی این آثار می شود.

برومند با اشاره به تلاش های شهردار کنگ در راستای حفاظت از بافت تاریخی بندرگنگ، افزود: شهردار کنگ را به عنوان مدیر پایگاه بندرتاریخی کنگ به سازمان میراث فرهنگی پیشنهاد کرده ایم که امیدواریم این مهم انجام پذیرد.

ایوب زارعی شهردار بندر کنگ نیز با اعلام آمادگی برای مدیریت پایگاه بندرتاریخی کنگ گفت: از تمامی تلاش و امکانات این شهرداری برای ثبت جهانی بندرکنگ استفاده می کنیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 320 بادگیر در بندرکنگ نیاز به مرمت دارد، افزود: امیدواریم با حمایت سازمان میراث فرهنگی این مهم صورت گیرد.

عباس نوروزی معاون میراث فرهنگی نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت بافت تاریخی کنگ نسبت به گذشته بهتر شده است، افزود: آگاهی  مردم در زمینه حفاظت و ارزشمندی بافت های تارخی بیشتر از قبل می باشد که این از زحمات شهرداری بندرکنگ است.

وی تاکید کرد: معاونت میراث فرهنگی اداره کل تمام تلاش خود را برای جذب اعتبار در راستای بهتر شدن وضعیت بافت تاریخی بندرکنگ به کار گرفته است.