مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از کاهش 7 درصدی مصرف آب مشترکین خانگی دراستان اصفهان در هفت ماهه سال 97 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سیداکبر بنی طبا دراولین برنامه از دهمین جشنواره نخستین واژه آب گفت: بیش از 7 درصد، مصرف آب مشترکین خانگی استان کاهش یافته است و یکی از عوامل موثر درکاهش مصرف سرانه آب در اصفهان اجرای برنامه های متنوع فرهنگی است.

 وی بیان داشت: در سال گذشته مصرف سرانه آب در اصفهان به 154 لیتر در شبانه روز رسید این امردر حالی صورت گرفت که طی چند سال اخیر آبفا استان اصفهان برنامه های فرهنگی متنوعی بطور مستمر در راستای مصرف بهینه آب تمام گروههای سنی در نظر گرفت.

سیداکبر بنی طبا گفت: در سال جاری جشنواره نخستین واژه آب بهمراه طرح پژوهشی تحت عنوان( نقش آموزش در مصرف بهینه آب) در میان دانش آموزان مقطع  اول ابتدایی در 6 منطقه شهر اصفهان و 7 شهرستان برگزار می شود این در حالیست کارگاه آموزشی راههای مصرف صحیح مصرف آب  برای انجمن  اولیاء و مربیان  مدارس تمام مناطق و شهرستانهای، استان اصفهان نیز برگزار می شود.

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت:سازگاری با کم آبی در واقع یعنی متناسب با منابع موجود رفتار مصرفی خود را تنظیم نمودن در این راستا در چند سال اخیر شرکت آبفا استان اصفهان سعی نموده با اجرای  برنامه های فرهنگی متنوع برای  تمام گروههای سنی به ویژه کودکان و نوجوانان، آنها را ترغیب به مصرف بهینه آب نمایند.

سیداکبربنی طباء افزود: نهادینه کردن  فرهنگ مصرف صحیح آب در جامعه امری ست که به مرور زمان پس از سالها اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی حاصل می شود بر این اساس شرکت آبفا استان اصفهان اجرای  برنامه های فرهنگی و آموزشی پیرامون مصرف بهینه آب را بطور مستمر همه ساله با جدیت دنبال می کند.

مدیر روابط عمومی آبفا اصفهان

وی یکی از عوامل موثر در کاهش مصرف آب در اصفهان را اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی پیرامون مصرف صحیح دانست و اعلام کرد: کاهش مصرف سرانه آب در اصفهان مرهون اجرای برنامه های متنوع فرهنگی است بعنوان مثال  در سال جاری دهمین دوره از جشنواره نخستین واژه آب در استان اصفهان برگزار می شود

 مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به آموزش ضمن خدمت آموزگاران اشاره کرد و بیان داشت:مربیان و آموزگاران در نهادینه کردن فرهنگ صحیح مصرف آب در بین دانش آموزان نقش بسزایی دارند به همین دلیل در سال جاری آموزش  مربیان و آموزگاران مقطع ابتدایی در خصوص راههای مصرف صحیح آب در محل تصفیه خانه آب اصفهان در دستور کار قار گرفت  این در حالیست که مربیان با حضور در تصفیه خانه از نزدیک با فرایند تصفیه  آب آشنا می شوند.

سید اکبر بنی طبا با اشاره به اینکه در هفت ماهه سال 97 نیز بیش از 7 درصد، مصرف آب مشترکین خانگی استان کاهش یافته است، گفت: در سال جاری با همکاری آموزش و پرورش در جلسه اولیاء ومربیان  کارشناسان آبفا حضور می یابند و با ارائه راهکارهای صحیح مصرف  خانواده ها را که از قشرهای مختلف جامعه هستند به مصرف بهینه آب رهنمود می کنند.