مشکلات شهرداری و شورای اسلامی شهرستان تالش در معاونت عمرانی وزارت کشور بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، نشست بررسی مشکلات بین شهرداری و شورای اسلامی شهرستان تالش باحضور مصطفی سالاری استاندارگیلان و دکتر جمالی نژاد معاون عمرانی وزارت کشور در معاونت عمرانی وزارت کشور برگزار شد.

حل وفصل مشکلات شهرداری وشورای اسلامی شهرستان تالش دروزارت کشور

دراین جلسه برخی موانع و اختلاف دیدگاه های بین دو مجموعه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن ارائه راهکارهای قانونی نسبت به حل مشکلات موجود اقدام شد.