رییس اداره آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: برای پنجمین روز متوالی هوای اصفهان برای عموم ناسالم است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بابک صادقیان  گفت: براساس سنجش ایستگاه های مراقبت دایم در 24 ساعت منتهی به صبح امروزمیانگین شاخص کیفی هوای اصفهان با 153AQI  ناسالم برای عموم ثبت شده است.

وی افزود: شاخص کیفی هوا در بزرگراه خرازی و خیابان دانشگاه با 169 ، میدان احمدآباد و خیابان استانداری 159AQI ناسالم برای عموم  و در خیابان چهارباغ خواجو با 145 ، خیابان پروین  136 و خیابان رودکی135AQI  ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

 صادقیان گفت: همچنین شاخص کیفی هوا در نجف آباد با 116 AQI ناسالم برای گروه های حساس و در  شهرهای شاهین شهر با 97 ، مبارکه 92 و سجزی 90 AQI سالم است.

رییس اداره آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به شهروندان توصیه کرد: از تردد غیرضروری درمناطق آلوده خودداری کنند.