دانشگاه کاشان در گروه مهندسی و فناوری و علوم فیزیکی در ردیف دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت: بر اساس پایگاه رتبه بندی تایمز، دانشگاه کاشان در گروه مهندسی و فناوری و علوم فیزیکی در ردیف دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفت.

مجید منعم زاده بیان کرد: در جدیدترین اعلام این نظام رتبه‌بندی در موضوع های مختلف، دانشگاه کاشان در گروه مهندسی و فناوری رتبه 300تا400 جهان را کسب کرد و بعد از دانشگاه‌ شریف رتبه دوم کشور را در این گروه به دست آورد.

وی افزود: همچنین دانشگاه کاشان در گروه علوم فیزیکی (فیزیک و نجوم، شیمی، محیط زیست و علوم دریایی، آمار و ریاضی) با کسب رتبه 400تا500 جهانی، توانست پس از دانشگاه نوشیروانی بابل در جایگاه دوم قرار بگیرد.