منشور خدمت به مردم در 5 محور اصلی از سوی مدیرکل تامین اجتماعی گیلان به واحدهای اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، به دنبال ابلاغ منشور پنجگانه خدمت به مردم بعنوان یکی از آخرین اقدامات ارزشمند زنده یاد دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل فقید سازمان در روزهای پایانی حیات پرخیر و برکت خود، جمیل حق پرست این منشور جامع را بعنوان مسیر راه و راهنمای واحدها و بمنزله ترسیمی روشن از اهداف و برنامه های راهبردی سازمان به شعب تابعه ابلاغ نمود.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در این نامه با اشاره به اصول و محورهای پنجگانه تبیینی دراین منشور، زنده یاد دکتر نوربخش را انسانی وارسته و مدیری دلسوز برشمرد که دغدغه خدمت به مردم و رفع دردهای جامعه را داشته و همواره در راستای بهبود فرایندهای کاری و تسهیل امور برای رضایتمندی بیشتر مخاطبان گام برمیداشته است.

جمیل حق پرست با اشاره به مفاد اصلی منشور خدمت به مردمT  شفافیت اقتصادی، حکمرانی خوب، کمک به اشتغال پایدار و تسهیل فضای کسب و کار، صیانت از حقوق بازنشستگان و بیمه شدگان و حمایت از نیروهای مولد،  این اصول را از یادگارهای ارزنده مدیرعامل تازه سفر کرده سازمان قلمداد نموده و بر ضرورت سرلوحه قرار دادن و نصب العین نمودن آنها تاکید نمود.