مانور آموزشی زلزله و امداد و نجات با حضور معاونین و مدیران سازمان و عوامل آتش نشانی و اورژانس منطقه در 42 مدرسه این منطقه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان،  مانور آموزشی زلزله و امداد و نجات با حضور معاونین و مدیران سازمان و عوامل آتش نشانی و اورژانس منطقه در 42 مدرسه منطقه آزاد انزلی برگزار شد و نکات ایمنی لازم در مواجه با شرایط بحرانی، آتش سوزی، سقوط اجسام و زلزله به دانش آموزان به عنوان حلقه وصل مدرسه به خانواده ها آموزش داده شد.

بنا بر این گزارش آشنایی دانش آموزان با ادوات آتش نشانی و آگاهی از نحوه مقابله با حریق از جمله برنامه های مهم و اصلی این دوره آموزشی بوده و پس از ارائه نکات آموزشی در این دوره، دانش آموزان در مانور زلزله، آتش سوزی و امداد و نجات شرکت کرده و به صورت میدانی با اصول و فنون رعایت نکات ایمنی آشنا شدند.

 با توجه به اینکه دانش آموزان، چه در محیط مدرسه و چه در محیط منزل از جمله گروه های همواره در معرض خطرات ناشی از زلزله و سایر حوادث از پیش تعیین نشده قرار دارند، سازمان منطقه آزاد انزلی در سال جاری دوره های آموزشی نکات ایمنی را در 42 مدرسه این منطقه به اجرا درآورده و براساس آن دانش آموزان با نحوه استفاده از کپسولهای آتش نشانی و انواع خاموش کننده ها در برابر خطرات احتمالی از قبیل آتش سوزی و گاز گرفتگی آشنایی پیدا کردند.

مانور آموزشی زلزله و امداد و نجات در سطح مدارس منطقه آزاد انزلی1

 مانور،  شبیه سازی شرایط بحرانی است و مجموعه ای از تمرین ها و ممارست ها می باشند که برای ارزیابی برنامه های تدوین شده جهت مقابله و مواجهه با حوادث و بلایا علی الخصوص حوادث غیر مترقبه در تمامی مکانها از جمله در مدارس اجرا می شود و با استمرار دوره های آموزشی زمینه رشد و آگاهی بین شهروندان و دانش آموزان گسترش یافته و از وقوع حوادث و گسترش خسارات ناشی از زلزله، حریق و سایر حوادث طبیعی و پیش بینی نشده پیشگیری می شود.