گروه جهادی پزشکی شهرستان میناب ۸۱۵ نفر از مردم روستا‌های بخش سندرک را ویزیت کردند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، مسئول تیم جهادی امدادپزشکی شهرستان میناب با بیان اینکه گروه جهادی پزشکی شهرستان میناب ۸۱۵ نفر از مردم روستا‌های بخش سندرک را ویزیت کردند، گفت: این گروه پزشکی متشکل از پزشک مغز و اعصاب، اطفال، زنان و زایمان، متخصص داخلی، دندانپزشک و داروخانه است که در مدت یک روز بیماران را در روستا‌های سندرک رایگان ویزیت کردند.

«محمد مورخ» افزود: بسته دارویی رایگان به ارزش ۴۸ میلیون ریال میان بیماران توزیع شد.

«محمدکاوه امینی» رئیس مرکزجامعه سلامت شهرسندرک نیز گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از هزار و ۵۰۰ نفر ازمردم روستا‌های بخش سندرک خدمات پزشکی رایگان دریافت کردند.