امروز با حضور سردار اشتری، فرمانده جدید نیروی انتظامی استان کردستان معرفی می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛ تا ساعاتی دیگر باحضور سردار اشتری فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛ سردار آزادی بعنوان فرمانده جدید انتظامی استان کردستان معرفی خواهدشد.

بر اساس این گزارش در این مراسم سردار علی آزادی که پیشتر فرمانده انتظامی استان زنجان بود به سمت فرمانده جدید انتظامی استان کردستان بجای سردار مسعود خرم نیا منصوب ومعرفی خواهدشد.

گزارش مشروح مراسم را در خبرگزاری موج کردستان پیگیری کنید.