معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان برنامه های مدونی برای حفاظت از منابع آبی و خاکی استان تدوین کند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «ایرج حیدری» در بیست و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان که با محوریت بررسی اهمیت منابع آبی در توسعه پایدار برگزار شد، عنوان کرد: با توجه به موقعیت و اقلیم استان هرمزگان اجرای طرح های نوین حفاظت از منابع آبی و خاکی استان از اهمیت و ضرورت بالایی برخودار است.

وی تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با استفاده از ظرفیت های مرکز تحقیقات کشاورزی برنامه های مدونی برای حفاظت از منابع آبی و خاکی استان تدوین و جهت بررسی و تامین اعتبار به شورای برنامه ریزی استان ارائه کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: در صورت اجرای طرح های نوین حفاظت از منابع آبی و خاکی  در استان هم راندمان تولید محصولات کشاورزی و باغی بالا می رود، هم کشاورزان دچار خسارت های کمتری می شوند، هم محصولات  تولیدی از آفات مختلف در امان می مانند و هم دولت خسارت های کمتری در برابر حوادث غیر مترقبه که بخش کشاورزی را تهدید می کند، پرداخت می نماید.

حیدری با تاکید بر اجرای طرح های نوین حفاظت از منابع آبی و خاکی، عنوان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی به صورت پایلوت طرح های نوین آبیاری و حفاظت از خاک که با دستاوردهای خوبی در سایر کشورها در زمینه به همراه بوده است، در هرمزگان اجرا و توسعه دهد.

وی تصریح کرد: با توجه به تغییرات آب و هوایی و خشکسالی های بی سابقه اخیر تغییر در نوع کشت ها در استان هرمزگان برای حفاظت از منابع آبی بیش از بیش ضروری است و در این زمینه سازمان جهاد کشاورزی استان مسئولیت مهمی بر عهده دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان اظهار داشت: توسعه کشت گیاهان و محصولات کشاورزی متناسب با آب هوای مناطق مختلف استان که نیاز به آب بری پایینی دارند در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: با توجه به اینکه بسیاری از منابع آبی و خاکی در استان هرمزگان شور می باشند توسعه کشت های متناسب با این نوع شرایط آب و هوایی در استان مورد توجه قرار گیرد.

حیدری اظهار داشت: کشت های جدیدی که نیاز به فضا و آب کمتری دارند  همانند کشت های گلخانه ای به صورت جدی در دستور کار متولیان بخش کشاورزی استان  قرار گیرد و در صورت تحقق این امر شاهد افزایش راندمان آب، افزایش تولید محصولات و  پایین آمدن هزینه های تولید کشاورزان خواهیم بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان با تاکید بر توسعه صنایع فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی در استان، عنوان کرد: جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی در قطب های کشاورزی استان به منظور حمایت از کشاورزان و جلوگیری از هدر رفت محصولات تولیدی آنها در دستور کار خود قرار دهند.