دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان طی گفت و گویی خبر از پلمپ شدن قصابی غیر مجاز در گرگان داد و اعلام کرد : قصابی غیر مجاز پلمپ شد.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، سید رضا سید حسینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اظهار کرد : صاحب این قصابی ، گوشت خود را خارج از شبکه ی مجاز و بدون نظارت اداره کل دامپزشکی استان ، تهیه و توزیع می کرد که پلمپ شد .

وی افزود : بر اساس نظر اداره کل دامپزشکی ، کشتار و توزیع گوشت بدون نظارت این اداره کل تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب و به همین علت قصابی متخلف پلمپ شد .