سرپرست اداره حفاظت محیط زیست نطنز از محکوم شدن شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده کرکس به پرداخت جزای نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علیرضا غلامی گفت: شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده کرکس به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

وی ادامه داد: این متخلف شکار و صید به اتهام نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و همچنین ضبط یک قبضه اسلحه شکاری محکوم شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست نطنز اظهار داشت: بر اساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ، نگهداری و حمل سلاح شکاری قاچاق جرم محسوب و اسلحه و مهمات غیر مجاز به نفع دولت ضبط می‌شود.