رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان آران و بیدگل از صدور اولین پروانه بهره برداری اقامتگاه بوم گردی بخش کویرات در آران و بیدگل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مجید نوری گفت: اولین پروانه بهره برداری اقامتگاه بوم گردی در روستای شهریاری بخش کویرات و چهارمین اقامتگاه بوم گردی  شهرستان آران و بیدگل صادر شد.

وی افزود: اقامتگاه بوم گردی شهریاران دارای زیر بنای ۱۵۰۰ متر مربع ،۱۴ اتاق و قابلیت پذیرش حدود ۷۰ نفر مسافر و موجب ایجاد اشتغال ۱۷ نفر را به صورت مستقیم فراهم کرده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان آران وبیدگل گفت: گسترش اقامتگاه های بوم گردی زمینه ای برای بهره گیری از ظرفیت های بومی و محلی در توسعه گردشگری است.