در طول ۴۸ ساعت گذشته حدود ۲۱۰۰۰ متر خط کشی محوری سرد به نظارت مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک معاونت حمل و نقل شهرداری انجام گرفته است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، در طول ۴۸ ساعت گذشته حدود ۲۱۰۰۰ متر خط کشی محوری سرد به نظارت مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک معاونت حمل و نقل شهرداری رشت انجام گرفته است.

از این حجم۱۶۰۰۰متر طول در بلوار شهید افتخاری از میدان شهدای گمنام تا ایستگاه آتش نشانی صورت پذیرفته است. در مسیر مذکور دور برگردان تازه احداث شده نیز قرار دارد که با خط کشی خطوط کاهنده و به شکل استاندارد انجام گرفته است.

حدود ۲۱۰۰۰ متر خط کشی محوری سرد از سوی شهرداری رشت1

۵۰۰۰ متر طول نیز در محور لاکان از دانشکده فنی شهید چمران (که جدا کننده میانی پایان یافته و جاده به صورت دو طرفه آغاز می شود) تا محل تقاطع راه آهن قزوین-رشت با جاده مذکور انجام گرفته است.

لازم به ذکر است خط کشی محوری بخش ابتدایی همین مسیر از میدان گاز تا دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران در مرحله قبل در آبان ماه انجام گرفته بود.