معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: اصفهان طی 16 سال گذشته با محافظه کاری و خود سانسوری مواجه بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سید احمد حسینی نیا در اختتامیه گرامیداشت هفته شهرسازی با محوریت رسالت اجتماعی شهرسازان، گفت: اصفهان طی 16 سال گذشته با محافظه کاری و خود سانسوری مواجه بوده است و اگر واقعا دغدغه شهر اصفهان را داریم باید نگاه کاسب کارانه را از برنامه جامع شهر فاکتور بگیریم.

وی با بیان اینکه این موضوع نقدی است که بر شهرداری ها در همه شهرها به ویژه کلانشهرها وجود دارد، اظهار کرد: با موضوع برنامه جامع با رویکرد نوین، پنج شهر در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد که اصفهان، پایلوت آن ها است.

حسینی نیا با طرح این پرسش که مرور تاریخی و تطبیقی بر مسائل برنامه ریزی شهری و مفهوم "حق به شهر" و رویکرد ما در خصوص تهیه این طرح چیست،‌ افزود: شاید دردی که اصفهان طی 16 سال گذشته با آن روبرو بوده محافظه کاری و خود سانسوری است. اگر واقعا دغدغه شهر اصفهان را داریم باید نگاه کاسب کارانه را از برنامه جامع شهر فاکتور بگیریم.

وی ادامه داد: با وجود اینکه اصفهان را همواره خط شکن و شهر نخست کشور در بسیاری از مسائل ذکر می کنیم امروز اصفهان اینگونه نیست. حال اصفهان اکنون خوب نیست و در بسیاری از حوزه ها مانند مسائل پژوهشی از منظر شهرسازی، اجرایی و کاری، شهر اولین نیست. در صورتیکه این واقعیت و صداقت را بپذیریم برای اصفهان تلاش می کنیم.

حسینی نیا گفت: در سال های 1940 و پس از خرابی های جنگ جهانی دوم، برنامه های جامع به صورت صرفا کالبدی و برای رفع نیازهای شهر اجرا و برای شهرها نسخه پیچیده شد. بنابراین در آن مقطع زمانی برنامه ریزی شهرها با این نگرش کالبدی و تفکر از بالا به پایین شکل گرفت.

وی تاکید کرد: در دهه 1950 برنامه های جامع به سمت برنامه های جامع عقلانی رفت و پس از آن در دهه 1960 برنامه ریزی ها با رویکرد سیستمی حاکم شد.

شهرسازی در اصفهان

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: در دهه1970 و 80 برنامه ریزی از قالب کمی، فاصله گرفت و به سمت برنامه ریزی های کیفی مانند زیست بوم و برنامه های ارتباطی رفت. 

وی با بیان اینکه استنباط من این است که ایران همچنان در تهیه طرح های شهری، در دهه 1950 قرار دارد، تاکید کرد: در این مدت تلاش شد که فکرمان را از نگاه برنامه های کالبدی که تنها به نقشه خلاصه می شود تغییر داده و تفکرها را به سمت برنامه ها و مطالعات جامع ببریم.

حسینی اظهار داشت: در طرح های گذشته و در رصد انجام شده طرحی شفاف را از منظر اقتصادی مشاهده نکردم. به طور مثال در حوزه کاربری زمین، پهنه ها بر اساس سرانه ها مشخص شده، متولی آن را تعیین نکرده ایم، در کمال تاسف نگاه حاکمیتی و جزیره ای، شهرها را با مشکل مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه انسجام فکری، اشتراک و یکصدایی برای تحقق جامع شهری تا به امروز صورت نگرفته است، بیان داشت: مدیریت و تشکیلات اداره زمین در شهرها مسئله ای بسیار مهم است. در صورت برنامه ریزی مطلوب شاید بتوانیم ادعا کنیم در حوزه تحقق پذیری طرح ها گام هایی برداشته ایم.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه باید بحث مشارکت ذی نفعان، رسالت و مفهوم "حق به شهر" در برنامه جامع با رویکرد نوین را بتوانیم اجرایی کنیم، تاکید کرد: از تئوری حق به شهر حدود 50 سال می گذرد. در حق مشارکت شهری و حق تخصیص فضا، باید ویرایشی در حوزه حاکمیت شهری صورت گیرد و مدیریت واحد شهری را به صورت جدی تر دنبال کنیم.