هاشمیان در گفت و گویی اظهار کرد : در امتداد تحقق اقتصاد مقاومتی ، ۱۵۰کارگر از بیکار شدن فاصله گرفتند و ۴واحد تولیدی به چرخه تولیدی بازگشت.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، رئیس کل دادگستری گلستان گفت : در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی،چهار واحد تولیدی در گلستان به چرخه تولید بازگشت .

وی افزود : با فعالیت این واحد های تولیدی از بیکار شدن حدود ۱۵۰کارگر جلوگیری شد و مسئولان این واحد های تولیدی در صدد گسترش فعالیت خود هستند.

وی همچنین گفت : این واحد های تولیدی تعطیل یا در آستانه تعطیلی بودند که با ورود ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان دوباره به چرخه تولیدی بازگشت.

وی در پایان گفت : باید مشکلات واحد های تولیدی با حضور مسئولان و افراد ذی نفع، بررسی و از راهی جز تعطیلی برای حل آن اقدام شود .