رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: امیدوارم جوانان شایسته و توانمند جایگزین مدیران بازنشسته شوند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، امیرکشانی در هفتمین جلسه شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد:طبق قانون جدید منع به کارگیری بازنشستگان موجی در کشور برای جابجایی مدیران اتفاق افتاده است و اجرای صحیح این قانون می تواند به ارتقا سطح مدیریت کشور کمک کند.

وی  تاکید کرد: موضوع نگران کننده در اجرای این قانون این است که باید جوانی مدیر شود که شایسته و اهلیت داشته باشند.

رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان خواستار توجه ویژه بخش خصوصی به حضور جوانان در پست های مدیریتی شد و گفت: توانمند شدن جوانان در عرصه مدیریتی می تواند آینده کشور را با مدیران مجرب و اثرگذار تضمین کند.

اتاق بازرگان یاصفهان