طی حکمی از سوی سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش، موسی دادی زاده سرخایی، به عنوان مدیرکل جدید آموزش و پرورش استان هرمزگان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، با حکم «سید محمد بطحایی»، موسی دادی زاده سرخایی، به عنوان مدیرکل  آموزش و پرورش استان هرمزگان منصوب شد.

پیش از این «دانش هاشمی پور»، از تیرماه سال ۱۳۹۵ تاکنون عهده دار این مسئولیت بود.

دادی زاده در سوابق خود مسوولیت معاونت آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان را در کارنامه دارد.