رئیس اداره اصناف و امور تشکلهای سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان از رشد صدور پروانه کسب در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «یوسف ذاکری» با بیان اینکه در هشت ماهه سالجاری روند صدور پروانه کسب در استان افزایشی بوده است، گفت: این میزان در مقایسه با مورد مشابه سال قبل 9 درصد افزایش داشته است.

وی تعداد پروانه کسب های صادره در استان هرمزگان در هشت ماه سالجاری را چهار هزار و 61 فقره اعلام و خاطر نشان کرد : تعداد پروانه کسب های صادره تولیدی 516 مورد ، تعداد پروانه کسب های صادره توزیعی دو هزار و 409 مورد ، تعداد پروانه کسب های خدماتی 499 مورد و پروانه کسب خدمات فنی 637 مورد است