به مناسبت هفته بسیج بیش از ۵۰۰نفر از شهروندان خمینی شهری ویزیت رایگان شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  مدیر شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر گفت: به مناسبت هفته بسیج بیش از ۵۰۰نفر از شهروندان خمینی شهری ویزیت رایگان شدند.

احمد باقری بیان کرد:این کاروان شامل پزشکان بسیجی با استقرار در مرکز خدمات جامع سلامت جوی آباد خدمات پزشکی، مامایی و مراقبت سلامت رایگان به این بیماران ارائه کردند.

وی هدف از این برنامه را افزایش سلامت مردم منطقه خمینی شهر بیان کرد.