مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان عنوان کرد: طی روزهای اخیر بیشترین میزان بارندگی متعلق به شمال و غرب استان بوده اما شرق هرمزگان و سدهای استقلال و شمیل و نیان همچنان در انتظار باران اند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «هوشنگ ملایی» تشریح کرد: با ورود سامانه بارشی از ساعات قبل ازظهر روز یکشنبه 4 آذر ماه به نواحی غربی استان هرمزگان و با ایجاد شرایط ناپایدار جوی شاهد بارش‌هایی در سطح استان بخصوص در نواحی غربی وشمالی طی دو روز اخیر بوده ایم.

وی در ادامه افزود: طبق آمار و اطلاعات 25 ایستگاه بارندگی شاخص متوسط بارندگی هرمزگان از ابتدای سال آبی تاکنون 37  میلیمتر است که نسبت به دوره درازمدت بیش از 300 % افزایش نشان می دهد.

این مقام مسئول ادامه داد: متوسط بارندگی استان در سال آبی گذشته در دوره مشابه، حدود 4/7 میلیمتر و برای دوره درازمدت 51 ساله برابر 5/8 میلیمتر بوده است. درصد تغییرات بارندگی نسبت به سال آبی گذشته حدود 400% افزایش نشان می‌دهد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان بیان کرد: طی چند روز گذشته بیشترین میزان بارندگی گزارش شده در یک روز در ایستگاههای شرکت آب منطقه ای47 میلیمتر و مربوط به ایستگاه تبخیرسنجی هرنگ واقع در شهرستان بستک است.

ملایی خاطر نشان ساخت: بیشترین مجموع بارندگی طی این دو روز 4/93 میلیمتر مربوط به جزیره لاوان گزارش شده است.

وی ادامه داد: متوسط بارندگی سامانه موردنظر درایستگاه‌های موجود در شهرستان‌ها به ترتیب بستک 1/46  حاجی آباد 2/31 قشم 3/25 بندرعباس 5/16 میناب 4/16 و رودان 9/9 میلیمتربوده است.

این مقام مسئول با اشاره به میزان بارندگی های سامانه اخیر استان اظهار کرد: بیشترین بارندگی ها در بخش‌های غربی وشمالی استان رخ داده و متاسفانه در بخش‌های منتهی به حوزه آبریز سدهای استقلال وشمیل نیان بسیارناچیز و فاقد بارشهای موثر برجریانات سطحی بوده.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان در پایان یادآور شد: بیشترین میزان بارندگی طی سال آبی جاری تاکنون در ایستگاه‌های هرنگ وقشم وپارسیان بترتیب 5/111، 3/98 و 7/82 میلیمتر ثبت شده است.