معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: علی رغم بارشهای چند روز گذشته ذخیره سد زاینده رود مطلوب نیست.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حسن ساسانی با اعلام ذخیره 128 میلیون متر مکعبی سد زاینده رود، گفت: این میزان نسبت به حجم ذخیره شده در بلند مدت بیش از 80 کاهش داشته است.

وی ادامه داد: سال گذشته در بازه زمانی مشابه حدود 154 میلیون مترمکعب آب در مخزن سد ذخیره شده بود و این نشان دهنده کاهش 16 درصدی نسبت به سال گذشته است .

به گفته معاون آب منطقه ای اصفهان متوسط حجم ورودی این سد از ابتدای سال آبی تا اکنون  39.7میلیون متر مکعب بوده که نسبت به سال گذشته تنها 1.4 درصد افزایش و نسبت به میانگین بلند مدت 59 درصد کاهش داشته است.

وی متوسط حجم خروجی از سد زاینده رود را از ابتدای سال آبی جاری تا کنون  81.6  میلیون متر مکعب عنوان و تصریح نمود: به نسبت سال آبی گذشته این مقدار 13 درصد و نسبت به میانگین دراز مدت 61 درصد کاهش را شاهد هستیم.

ساسانی با بیان این که میانگین بارش ها در ایستگاه شهر اصفهان از ابتدای مهر تا پنجم آذر ماه 97 به 44 میلی متر رسیده است،اظهار کرد: در ایستگاه فریدونشهر از ابتدای سال آبی 194 میلی متر و در سمیرم ایستگاه پادنا 293 میلی متر بارش ثبت شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان  بیان کرد: در ایستگاه چلگرد از ابتدای مهرماه تا کنون کل بارش های به 371 میلی متر رسیده است اما هم اکنون در مخزن سد زاینده رود حجم آب ذخیره شده تنها 128 میلیون متر مکعب است.