مدیر میراث فرهنگی شهرستان آران و بیدگل از کشف آتشدان آتشکده متعلق به عصر ساسانی در تپه باستانی کهریز در شهر نوش آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مجید نوری  گفت: پایه آتشدان آتشکده متعلق به عصر ساسانی در تپه باستانی کهریز در شهر نوش آباد در شمال استان اصفهان کشف شد.

وی با اعلام این مطلب افزود: کارشناسان در محوطه تاریخی و باستانی "تپه کهریز" از توابع شهر نوش آباد موفق به کشف آثاری از دوران ساسانی از جمله بقایای پایه آتشدان گچ بری شده متعلق به عصر ساسانی در بیش از 1500 سال قبل شدند.

مدیر میراث فرهنگی شهرستان آران و بیدگل گفت: محوطه باستانی "تپه کهریز" متعلق به دوران ساسانی بوده و تمهیدات لازم جهت انجام کاوشهای علمی باستان شناسی در این محوطه تاریخی اندیشیده شده است.

گفتنی است؛ در تپه باستانی کهریز در شهر نوش آباد به شماره 12237 در سال 84 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.