رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت:استعدادهای انسانی و طبیعی استان کردستان در کشت گیاهان دارویی بی نظیر است و باید از این پتانسیل بیشترین استفاده را برد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛خالد جعفری گفت:ضرورت بکارگیری پتانسیل های انسانی و طبیعی در کشت گیاهان دارویی ضروری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان، در جلسه  توسعه گیاهان دارویی با تاکید بر کشت بیدمشک اظهار کرد: باتوجه به سیاست های اخیر وزارت جهاد کشاورزی در راستای کشت گیاهان دارویی به ویژه فراوری این گیاهان، استان کردستان نیز با اولویت قرار دادن آن تلاش دارد تا با کشت گیاهان دارویی به ویژه بیدمشک گام اساسی در این راستا بردارد. 

وی افزود:حمایت از صنایع تبدیلی در حوزه گیاهان دارویی باتوجه به وجود زمینه کشت  گیاهان دارویی بسیار مهم و باید به عنوان یک ضرورت پیگیری شود. 

جعفری گفت: وجود آب و هوای مناسب، اراضی دیم مستعد و بارندگی های مناسب می تواند زمینه توسعه و کشت گل محمدی را فراهم آورد که سال جاری به عنوان یک برنامه اساسی در دست اجرا قرار گرفت. 

وی یاداور شد: در بحث ایجاد باغات باتوجه به ابلاغیه به استانهای مرزی که زمینه ایجاد باغات دیم را دارند با واگذاری اراضی ملی و کشاورزی توسعه باغات دیم را فراهم کنند.

جعفری خاطر نشان کرد :"براین اساس میتوانیم بخشی از اجرای این طرح را به کشت گیاهان دارویی اختصاص و زمینه مناسبی در اشتغال و افزایش معیشت برای کشاورزان کردستانی فراهم کرد، 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهار داشت:اجرای سی وپنج هزار هکتار باغات دیم در استان در عرض چهار سال عدد بزرگی است که با توکل بر خدا می توانیم تحولی مناسب در اجرای کشت گیاهان دارویی به ویژه کشت بیدمشک که به لحاظ اقتصادی مناسب است را فراهم آوریم. 
وی اذعان کرد: بکارگیری ظرفیت های توانمند انسانی و طبیعی در راستای کشت گیاهان دارویی بسیار مهم و باید به عنوان یک اولویت در اجرای این طرح ارزشمند مد نظر قرار گیرد.