در پی بارش‌های اخیربیش از دو میلیون مترمکعب از پخش سیلاب و بندهای سنگی ملاتی استان اصفهان آبگیری شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: در پی بارش های چند روز اخیر در استان دو بند سنگی ملاتی نهجیر و رودخانه شور شهرستان مبارکه بیش از یک و نیم میلیون مترمکعب آبگیری شده است.

ابو طالب امینی اظهار داشت: در این مدت همچنین پخش سیلاب چوپانان شهرستان نایین نیز بیش از 500هزار مترمکعب آبگیری شده است.

وی ادامه داد: بندهای خاکی وسنگی ملاتی علاوه براستحصال آب باعث افزایش پوشش گیاهی و تولید علوفه و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک، تغذیه سفره های آبهای زیرزمینی، افزایش آبی چشمه ها و در نهایت تولید و اشتغال بیشتر را به دنبال دارد.

گفتنی است؛ در استان اصفهان بیش از 130بند خاکی و سه هزار بند سنگی ملاتی وجود دارد.