جلسه احیای موقوفات امامزاده سلطان سید علی(ع) نایین با شهردار و اعضای شورای شهر نایین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نایین گفت: موقوفات امامزاده سلطان سید علی(ع) نایین احیا می شوند.

احمد جبلی اظهار داشت: در راستای اجرای امینانه نیات واقفان نیک اندیش و توسعه حرم مطهر امامزاده سلطان سید علی(ع) نایین جلسه مشترکی بین اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نایین با شهردار و اعضای شورای شهر نایین برگزار شد.