مدیر دفتر مدیریت مصرف آب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: بیش از 92 درصد مشترکین اصفهان مطابق الگو، آب مصرف می کنند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، آسیه سادات ملاباشی بیان کرد: هم اکنون بیش از 92 درصد مشترکین اصفهان مطابق الگو، آب  مصرف می کنند که بیانگر مصرف مناسب آب توسط مشترکین خانگی  می باشد . اما اگر مردم اصفهان اقدام به نصب لوازم کاهنده نمایند، مصرف سرانه آب در اصفهان می تواند تا 110 لیتر در شبانه روز نیز کاهش یابد.

وی افزود:هم اکنون مصرف سرانه آب شرب در اصفهان 154 لیتر در شبانه روز است در حالیکه با نصب یک بسته بهینه لوازم کاهنده مصرف، شامل 3 عدد پرلاتور، 1 عدد سردوش و 1 عدد فلاش تانک کم مصرف در یک واحد مسکونی شاهد کاهش مصرف 28 درصدی آب شرب خواهیم بود.

مدیر دفتر مدیریت مصرف آب شرکت آبفا استان اصفهان با بیان اینکه در نتیجه نصب لوازم کاهنده مبلغ آب بهای قبوض مشترکین نیز کاهش می یابد عنوان کرد: با تحقیق انجام شده در آبفای اصفهان، این نتیجه حاصل شده است که تجهیز واحدهای مسکونی پرمصرف که دو برابر الگو، آب مصرف می کنند. اگر بسته لوازم کاهنده مصرف در بین این مشترکین توزیع شود  و  سپس هزینه بطور اقساطی بر روی قبوض آب بها دریافت شود  نه تنها میزان آب بهای پرداختی مشترکین کاهش می یابد بلکه مصرف آب هم کمتر می شود به گونه ایی که به مصرف سرانه 110 لیتر در شبانه روز نزدیک می شود.  

وی  با اشاره  به اهمیت نقش مدیریت مصرف آب به عنوان بخش بزرگی از مدیریت تقاضا اعلام کرد: استفاده از تجهیزات و لوازم کاهنده مصرف به عنوان یک اقدام اساسی  می تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف آب شرب داشته باشد. بنابراین  به نظر می رسد استفاده از وسایل آب بر کم مصرف مانند ماشین لباسشویی وظرفشویی با مصرف محدود، و نصب  لوازم کاهنده مصرف برای وسایل آب پخش مانند انواع شیرآلات در این زمینه موثر است.

ملاباشی به میزان مصرف وسایل آب پخش در یک واحد مسکونی اشاره کرد و اظهار داشت: مطالعات  کارشناسان حاکی از آن است که میزان درصد مصرف هر کدام از وسایل آب پخش در یک واحد مسکونی ازجمله آشپزخانه 28 درصد، روشویی 13 درصد، شیرتوالت 12 درصد، فلانش تانک 8 درصد، شیر حمام 8 درصد و سر دوش 20 درصد از کل مصرف آب خانگی است که با نصب لوازم کاهنده مصرف مانندشیرآلات اهرمی، فلاش تانک دو زمانه، سردوش کم مصرف و پرلاتور (درفشان) می توان این مصارف را تا 28 درصد  کاهش داد.

 وی افزود:  با نصب لوازم کاهنده مانند شیر اهرمی سینک 35 درصد، شیر اهرمی روشویی 35 درصد، شیر اهرمی توالت 35 درصد، شیر اهرمی حمام 15 درصد، فلانش تانک کم مصرف 60 درصد، سردوش کم مصرف 50 درصد و پرلاتور 25 درصد در میزان مصرف آب صرفه جویی می شود.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با بیان اینکه با توجه به محدودیت های منابع آبی، مدیریت تقاضا در دهه های اخیر بر مدیریت عرضه پیشی گرفته است اظهار داشت: در ایران با توجه به وضعیت شدید کم آبی، مصارف آب در کاربری های مختلف نظیر شرب، صنعت و کشاورزی باید متناسب با منابع موجود صورت گیرد که این امر مستلزم نگاه جدی تری به  مقوله مدیریت تقاضا است.