مدیر شبکه دامپزشکی شهرستان چادگان ازآغاز طرح واکسیناسیون 3800 راس دام سنگین علیه تب برفکی در چادگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، داوود وند گفت: اجرای طرح واکسیناسیون 3800 راس دام سنگین علیه تب برفکی در چادگان آغاز شد.

وی افزود:  اجرای طرح واکسیناسیون دام سنگین علیه تب برفکی در چادگان بصورت رایگان انجام خواهد شد و تا یکماه ادامه دارد.

مدیر شبکه دامپزشکی شهرستان چادگان بیان داشت: با وجود اینکه امسال علائمی از تب برفکی در چادگان مشاهده نشده ولی پیشگیری از بروز این بیماری با واکسیناسیون دام های سنگین و 50 هزار راس دام سبک در شهرستان چادگان انجام خواهد شد.