سه شنبه ۶آذر ماه ۱۳۹۷ جلسه ای در راستای پاسخگویی مدیر شرکت نفت گلستان به مسائل و مشکلات مردم شریف استان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، در راستای برنامه های ارتباط مردمی مستقیم با مسئولین، عیسی افتخاری، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان در روز سه شنبه مورخه ۹۷/۹/۶ با حضور در مرکز سامد ( سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت ) آماده پاسخگویی به مسائل و مشکلات مردم شریف استان می باشد .