همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) یازدهمین جشنواره سمنوی سنتی در شهرضا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مسوول برگزاری یازدهمین جشنواره پخت سمنوی سنتی شهرضا گفت: یازدهمین جشنواره سمنوی سنتی در شهرضا در 14پاتیل سمنو به نیت ۱۴معصوم (ع) طبخ شد.

محمدرضا اسکندری اظهار داشت: یازدهمین جشنواره سمنوی سنتی با هدف احیا وگسترش باورهای سنتی، دینی ومذهبی مردم شهرضا برگزار شد.

وی افزود: یازدهمین جشنواره سمنوی سنتی در شهرضا از 6 ماه پیش با تهیه حدود 9تن گندم از اذان صبح روز میلاد پیامبر اکرم(ص) شروع شده است.