مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرضا گفت: امسال پیش‌بینی می‌شود 50 کیلوگرم زعفران از مزارع شهرضا برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،علی باقری بیان داشت: از 17 هزار هکتار زمین زراعی در شهرضا،4700 هکتار به کشت پاییزه و 2300 هکتار به کشت بهاره زعفران اختصاص دارد.

وی با بیان این‌که به دلیل تداوم خشکسالی‌های اخیر، کشت زعفران از دو سال پیش در شهرضا آغاز شده است، گفت: امسال پیش‌بینی می‌شود 50 کیلوگرم زعفران خشک از مزارع شهرستان شهرضا برداشت شود.