پس از بارش های اخیر برف ارتفاع در پیست اسکی فریدونشهر به نیم متر رسیده و این پیست آماده بازگشایی است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، در پی بارش های اخیر ارتفاع برف در پیست اسکی فریدونشهر به 50 سانتی‌متر رسیده و آماده بازگشایی است.

هم اکنون دستگاه های برف‌کوب در حال عملیات برف‌کوبی هستند و ارتفاع برف در قله کوه نیز به 80 سانتی متر رسیده است.

گفتنی است؛  پیست های اسکی فریدونشهر و افوس تنها پیست‌های اسکی در استان اصفهان هستند.