رییس اداره راه وحمل ونقل جاده ای شهرستان فریدونشهر گفت:براثر بارش برف و کولاک شدید گردنه کلوسه در شهرستان فریدونشهر بسته شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علی اکبرآقایی اظهار داشت:بارش برف به همراه باد وکولاک شدید امروز موجب بسته شدن گردنه کلوسه درشهرستان فریدونشهر شد.

وی افزود: بارش برف راه ارتباطی هفت روستا را در فریدونشهر با مرکز شهرستان مسدود کرد.

رییس اداره راه وحمل ونقل جاده ای شهرستان فریدونشهر گفت: در حال حاضر راه ارتباطی 7 روستای کلوسه، وستگان، کاهگان بالا، کاهگان پایین، کاهگانک، دورک و وزوه شهرستان فریدونشهر بر اثر بارش برف وکولاک  بسته است.