3 بازیکن اصفهانی به دهمین اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  بنابراعلام فدراسیون فوتبال 3 بازیکن تیم گیتی پسند اصفهان به دهمین اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال دعوت شدند.

محمد شجری، سعید احمد عباسی، مهدی جاوید و سپهر محمدی از اعضای باشگاه گیتی پسند به همراه 13 بازیکن دیگر برای حضور در دهمین اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال دعوت شدند.