شنیده ها حاکی‌ از این است که «محمد پور فخری» از راه‌آهن هرمزگان رفتنی‌ست.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، شنیده ها حاکی‌ از این است که «محمد پور فخری» که  از ۲۱ بهمن ماه ۹۲ مدیرکل راه آهن هرمزگان است که با اجرای قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» از این اداره خواهد رفت.

گفتنی است که پورفخری می بایست 5 سال پیش با پایان دوره ی 30 ساله‌ی خدمتش بازنشسته می‌شد.

منابع غیر رسمی «حسن ماسورى» مدیرکل فعلی راه آهن طبس را به عنوان گزینه‌ی جایگزین پورفخری معرفی می‌کنند.