طی تفاهم نامه ای فی مابین سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت و مرکز آموزش بازرگانی نمایندگی استان گیلان برای اولین بار در کشور آموزش زبان انگلیسی برای رانندگان تاکسی در جهت توسعه گردشگری بین المللی را برگزار می شود.

 به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، طی تفاهم نامه ای  فی مابین سازمان حمل، نقل، بار و مسافر شهرداری رشت و مرکز آموزش بازرگانی نمایندگی استان گیلان، در راستای رسالتهای اجتماعی خود برای اولین بار در کشور آموزش زبان انگلیسی  برای رانندگان تاکسی در جهت توسعه گردشگری بین المللی را برگزار می کند.  

قلیچی گفت: این طرح در راستای توسعه گردشگری و معرفی بهترو بیشتر پتانسیل های کلان شهر رشت و ایجاد زمینه های زیر ساختی برای جذب سرمایه گذاران خارجی ،  طراحی شده است.

وی افزود:  تاکسیرانان جامعه هدف مطلوب و گسترده ای  برای این منظور می باشند و نحوه برخورد شایسته و تسلط به زبان انگلیسی توسط این قشر زحمتکش  را عاملی در جهت تقویت فضای گردشگری بین المللی شهر رشت می داند.

 رئیس مرکز آموزش بازرگانی استان گیلان گفت: روند جذب گردشگر و تکمیل زیرساختهای رشت در دو دهه اخیر حاکی از این است که ورود و توسعه گردشگران و سرمایه گذاران خارجی در سالهای آتی و نزدیک بسیار محتمل و قریب الوقوع خواهد بود.

قلیچی افزود: از این جهت آموزش زبان انگلیسی به جوامع هدف اولیه از جمله رانندگان تاکسی می تواند کمک بسیاری به ایجاد آرامش روانی و اطمینان خاطر گردشگران نماید.

وی ادامه داد: این دوره برای مخاطبان رایگان می باشد و در پایان پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره، گواهی حضور در این دوره آموزشی به تاکسیرانان اعطا می گردد.

 رئیس مرکز آموزش بازرگانی استان گیلان با اشاره به بنیه و پیشینه فرهنگی شهر رشت این اقدام مدیریت شهری را بسیار مدبرانه و هوشمندانه دانست و گفت: این اقدام در راستای ارتقا و گسترش صنعت گردشگری در سطح بین المللی است که در اشاعه شهرت شهرستان رشت در مقیاس جهانی موثر خواهد بود.