بلند ترین برج آجری جهان با قدمت هزار سال که گذر زمان هم موجب فروپاشی آن نشده امروز درگیر مشکلاتی از جمله لانه گذاری سوسک های بال آتشین است .

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، بلندترین برج آجری جهان با قدمت هزار ساله که گذر زمان هم باعث تخریب آن نشد امروزه درگیر مشکلاتی مانند هجوم،لانه گذاری سوسک های بال آتشین است .

این اثر تاریخی که تاکنون در طول دوره های مختلف از حملات دشمن و حوادث طبیعی ایمن مانده به گفته کارشناسان امروز به واسطه خطر رطوبت،مجاورت بنا در گذر خودروهای سنگین و سوسک های بال آتشین که اخیرا به دو مشکل اضافه شده در معرض آسیب قرار دارد.

به باور کارشناسان اجرای طرحی برای دفع رطوبت برج قابوس  باعث شده تا امروز این اثر تاریخی مورد هجوم سوسک های بال آتشین قرار بگیرد .

علیرضا صادقی امیری ، سخنگو و عضو هیات رئیسه  شورای هماهنگی تشکل های سه گانه میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور درباره این مشکل پیش آمده اینگونه توضیح می دهد : حدود دوسال پیش پروژه دفع نم برج قابوس اجرا شد که هدف از آن جلوگیری از نفوذ رطوبت سطحی و سعودی بود اما متاسفانه نه تنها کابل های دفع نم نتوانست به خوبی عمل کند که به دلیل نوع آجرها و استفاده از موم و چوب پنبه برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به بنا برج قابوس ده ها هزار سوسک بال آتشین به دلیل جذب رطوبت در چوب پنبه ها به این بنا حمله برده و با جویدن چوب پنبه ها به درون بنای برج قابوس نفوذ کرده اند .