با حضور معاون وزیر امور خارجه سامانه صدور روادید الکترونیکی بدون برچسب در فرودگاه اصفهان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، با راه اندازی  این سامانه روادید الکترونیکی بدون برچسب برای اتباع و گردشگران خارجی در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان صادر می شود.

صدور این نوع روادید کاهش اتلاف وقت گردشگران و اتباع خارجی که قصد ورود به کشور را دارند به همراه دارد و در کمتر از 24 ساعت روادیدی را دریافت می کنند که به گذرنامه آنها برچسب نمی شود.

گفتنی است؛ امسال یک میلیون و 700 هزار روادید الکترونیکی در کشور و 1700 روادید نیز در اصفهان صادر شده است.