رییس اداره اوقاف و امور خیریه خور و بیابانک گفت:همزمان با آغاز هفته وحدت یک وقف جدید در خور و بیابانک ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مجتبی بابایی اظهار داشت: همزمان با هفته وحدت  یک واقف نیک اندیش از اهالی شهر فرخی در شهرستان خوروبیابانک بخشی از منزل مسکونی خود را وقف امورخیریه کرد.

وی ادامه داد: همزمان با آغاز هفته وحدت عباسعلی رحمانی و فاطمه صغری رحمانی دو دانگ از شش دانگ مشاع منزل مسکونی خود را به مساحت 484 متر مربع وقف کمک به تامین هزینه های مسجد امیرالمومنین(ع) شهر فرخی کردند.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه خور و بیابانک ارزش  این موقوفه جدید را 350  میلیون ریال اعلام کردو گفت: براساس وقف نامه ی تنظیم شده عواید حاصل از این موقوفه جدید برای تامین هزینه های ضروری مسجد امیر المومنین(ع) هزینه می شود.