معاون فرماندار ماسال از پرداخت 8 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی عشایری و روستایی و ایجاد اشتغال برای 300 نفر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، قربان خوشحال در جلسه شورای اقتصاد مقاومتی با تاکید بر لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از برنامه های اصلی کشور، گفت: با توجه به تلاش های فراوان کشور در برهم زدن اقتصاد کشور،  نیاز است که در مقابل این حرکت دشمن، بحث اقتصاد مقاومتی را جدی بگیریم.

وی استفاده از همه ی ظرفیت های دولتی و خصوصی، مقاوم بودن اقتصاد، حمایت از تولید ملی و مدیریت مصرف را از جمله شاخص های اقتصاد مقاومتی برشمرد و تصریح داشت: یکی از مقوله هایی که می تواند به بحث اقتصاد مقاومتی در کشور کمک نماید استفاده از ظرفیت های علمی و دانش جهت توسعه اقتصاد درون زا است که می تواند وابستگی کشور به تکنولوژی خارجی را کاهش دهد.

معاون فرماندار ماسال با اشاره به تسهیلات اعطایی دولت جهت حمایت از تولید داخلی، گفت: در همین راستا بیش از 8 میلیارد تومان تسهیلات در بخش های عشایری، روستایی و اشتغال خرد به کارآفرینان ماسالی اعطاء شده است که در نتیجه ی آن برای بیش از 300 نفر اشتغال ایجاد شده است.

عدم وجود نظارت دقیق در حوزه تولید

خوشحال ادامه داد: 12 میلیارد و 800 میلیون تومان تسهیلات نیز در زمینه های شیلات، کشاورزی و گردشگری در مرحله ی پرداخت قرار دارد.

وی عدم وجود نظارت دقیق در حوزه تولید را یکی از ضعف های موجود جهت دسترسی به اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: اجرای صحیح  اقتصاد مقاومتی در کشور نیازمن بازنگری در برخی از  مقررات و شفاف سازی قوانین در حوزه اقتصادی است.