برای سومین روز پیاپی هوای اصفهان برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به امروز با میانگین شاخص کیفی ۱۰۶ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

 محمود مزارع بیان کرد: هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ظهر امروز با میانگین شاخص کیفی هوا ۱۰۶  در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

وی افزود: بر همین اساس شاخص آلاینده های موجود در هوا در خیابان احمدآباد عدد ۱۱۱، خیابان دانشگاه عدد ۱۰۷، خیابان پروین ۱۱۹، خیابان استانداری ۱۰۷، چهار باغ خواجو بر روی عدد ۹۲ قرار دارد.