رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان هدف اصلی توانمند سازی بانوان را ایجاد اشتغال پایدار در منازل آنان دانست.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، خلیل قاسمی در جلسه توانمند سازی بانوان سرپرست خانوار با مدیرکل امور بانوان استانداری هرمزگان گفت: نیاز است بحث آموزش بانوان سرپرست خانوار را هوشمند نماییم تا از مرحله اولیه آموزش تا مرحله پایانی فروش، بصورت هوشمند انجام شود.

وی در ادامه افزود: با طراحی این نرم افزار می توان محصولات تولید شده را به شبکه اینترنت متصل نماییم تا همه خریداران به راحتی بتوانند به آن دسترسی داشته باشند.

قاسمی عنوان کرد : سعی ما بر این است بانوان پس از آموزش در منازل خودشان مشغول به فعالیت شوند.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان گفت : به عنوان مثال در تمام دنیا دوخت پوشاک در منازل و با کمک بانوان صورت می گیرد البته به غیر از پوشاک برند.

خلیل قاسمی یکی از گام های مهم را آموزش اعلام کرد و افزود: آموزش می تواند در مساجد و حسینیه ها صورت بگیرد که البته بایستی نیاز سنجی اولیه در محلات انجام شود  که البته برای آموزش این بانوان، سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام آمادگی می نماید که آن را بر عهده بگیرید.

وی در پایان گفت : در مرحله اول از چهار محله 50 نفر از بانوان سرپرست خانوار انتخاب و به آنها براساس رشته مورد تقاضا آموزش های لازم داده می شود.