زلزله‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر سرپل‌ذهاب را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری موج، زلزله‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ظهر امروز سرپل‌ ذهاب را لرزاند.

این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۴۵.۷۹ و عرض جغرافیایی ۳۴.۵۹ در عمق ۹ کیلومتری زمین روی داد.

از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی نشده است.