دویست دستگاه واگن باری نو با بارگیری مواد معدنی از منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در بندرعباس به شبکه سراسری راه آهن کشور پیوست.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد پور فخری مدیرکل راه آهن هرمزگان گفت: هر واگن گنجایش ۷۰ تن بار و از نوع لبه بلند هستند و برای حمل و نقل مواد فله استفاده می‌شود.

عضو هیات مدیره شرکت راه آهن کشور هم در مراسم بهره برداری از این دویست واگن جدید گفت: این واگن‌ها را یک شرکت خصوصی با ۱۰ میلیون یورو هزینه از کشور اکراین برای شرکت راه آهن وارد کرده است.

سعید رسولی افزود: توسعه حمل و نقل ریلی در بخش بار و مسافر از هدف گذاری‌های شرکت راه آهن است.

مدیر بهینه سازی سوخت در بخش حمل و نقل کشور هم گفت: اصل و فرع هزینه خرید دویست واگن جدید در مدت ۴ سال و از محل صرفه جویی سوخت کشور به شرکت خصوصی وارد کننده پرداخت می‌شود.

ساسان کاظمی نژاد افزود: خرید ۵۰۰ دستگاه واگن مخزن دار هم نهایی شده که بزودی ۱۵۰ دستگاه آهن به شبکه ریلی کشور می‌پیوندد.