مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان گفت:5 پرواز داخلی در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان لغو شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، شهرزاد سلیمی پور اظهار داشت:به سبب شرایط نامساعد جوی ومه گرفتگی 5 پرواز داخلی در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان لغو شد.

وی ادامه د داد:پرواز های 1281 قشم ایر به مقصد تهران ، 4560 و 4538 شرکت هواپیمایی ماهان به مقصد تهران صبح امروز باطل لغو شد.

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان دیگر پروازهای این فرودگاه را تا اطلاع ثانوی باتاخیر اعلام کرد و افزود: همچنین امروز پروازهای 2518 شرکت هواپیمایی کارون به مقصد بهرگان و 4561 شرکت هواپیمایی ماهان به مقصد کرمان باطل اعلام شد.