خط آهن قزوین – رشت فردا با حضور دکتر محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه با حرکت یک قطار باری از قزوین به طرف رشت بطور آزمایشی به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، خط آهن قزوین – رشت فردا با حضور دکتر محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه با حرکت یک قطار باری از قزوین به طرف رشت بطور آزمایشی به بهره برداری خواهد رسید.

خط آهن قزوین – رشت تا 2ماه دیگر با حضور رییس جمهور بطور رسمی افتتاح خواهد شد.

 برای ساخت این خط آهن که از سال 84 آغاز شد هزار و 850 میلیارد تومان هزینه شد.

خط آهن قزوین – رشت  164 کیلومتر طول دارد در قالب 8 قطعه ساخته شد.

خط آهن قزوین – رشت از ایستگاه سیاه چشمه تا ابتدای ایستگاه کوهین به طول 30 کیلومتر یک خطه، از ایستگاه کوهین تا ایستگاه لوشان به طول 40 کیلومتر 2 خطه و از ایستگاه لوشان تا انتهای مسیر یک خطه است.

حداکثر سرعت قطارهای باری این خط آهن 120 کیلومتر و قطارهای مسافربری 160 کیلومتر در ساعت خواهد بود.

ظرفیت حمل مسافر خط آهن قزوین – رشت سالانه 3 میلیون و 381 هزار نفر و ظرفیت حمل بار آن 9 میلیون و 867 هزار تن است.

برای ساخت این خط آهن53 دستگاه تونل به طول 22 کیلومتر، 62 دستگاه پل خاص به طول 9 کیلومتر و 5 ایستگاه در کوهین، لوشان، منجیل، رستم اباد، امام زاده هاشم و رشت ساخته شده است.

برای ساخت خط آهن قزوین - رشت 14 میلیون متر مکعب خاکریزی، 18 میلیون متر مکعب خاکبرداری و یک و نیم میلیون متر مکعب بتن ریزی شده است.