فرمانده انتظامی تیران و کرون گفت:توزیع کنندگان غیر مجاز دارو در تیران و کرون دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سرهنگ علی صادقی گفت: در طرح برخورد با فروشندگان و توزیع کنندگان غیر مجاز و خارج از شبکه دارو با مشارکت شبکه بهداشت، ماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی دو واحد غیر مجاز توزیع دارو در تیران و کرون شناسایی شد.

وی افزود: در بازرسی از این واحدها حدود 800 بسته انواع دارو به ارزش یک میلیارد ریال  کشف شد.

فرمانده انتظامی تیران و کرون گفت: دو توزیع کننده متخلف هم دستگیروبه مراجع قضایی تحویل شدند.